NASZE OPAKOWANIA

Zrównoważony ekorozwój projektu INSIGHT nie kończy się na formułach,
ale także obejmuje świat opakowań.

 

rPET, NASZ WYBÓR

 

PET (politereftalan etylenu) to lekki i trwały poliester, który dzięki nieskończonym możliwościom recyklingu posiada doskonały profil pod względem zrównoważonego rozwoju środowiskowego. PET należy do rodziny tworzyw termoplastycznych, które są przekształcane za pomocą ciepła w bardzo lepkie ciecze łatwe w obróbce: powracają do stanu stałego po obniżeniu temperatury. Ponieważ ich struktura nie ulega modyfikacjom, materiał może być poddany wielokrotnemu procesowi odtworzenia z wykorzystaniem ciepła. Ta cecha PET sprawia, że w 100% można go poddać recyklingowi i staje się możliwe przekształcenie go w rPET. Do wszystkich naszych butelek i słoików wybraliśmy materiał w 100% pochodzący z recyklingu.

 

CO TO ZNACZY KORZYSTAĆ Z RECYKLINGU PET?

+ chronić środowisko;

+ redukować emisję dwutlenku węgla: na każdy kilogram odzyskanego PET oszczędza się do 3kg CO2;

+ oszczędzać energię: wytwarzając produkty PET pochodzącego
z recyklingu, można uzyskać 50% oszczędności energii, zmniejszając koszty i ograniczając szkody dla środowiska.

 

NAKRĘTKI

Wszystkie nakrętki produktów INSIGHT stworzone są w 100% z materiału PP pochodzącego z recyklingu.

TUBKI

Nasze tubki wykonane są z biopochodnego materiału pozyskiwanego z trzciny cukrowej.

ETYKIETY:

MATERIAŁ PET POCHODZĄCY Z RECYKLINGU I RAFCYCLE®

Wszystkie etykiety produktów INSIGHT na butelkach czy słoikach wykonane są z materiału, który zawiera co najmniej 25% przetworzonej żywicy PET. Ponadto dołączyliśmy do projektu RafCycle®, sponsorowanego przez UPM Raflatac. Program opracowany w celu odzyskiwania i wykorzystania skrawków etykiet przez cały cykl ich życia.

 

CZYM JEST UPM RAFLATAC?

UPM Raflatac jest światowym liderem w produkcji i dostawie folii oraz samoprzylepnego papieru do etykiet.

 

CO TO JEST RAFCYCLE®?

Jest to innowacyjna koncepcja recyklingu, która opiera się na ponownym wykorzystaniu odpadów powstałych z etykiet samoprzylepnych w celu stworzenia nowych materiałów. RafCycle® odzyskuje produkty uboczne etykiet samoprzylepnych, przeznaczonych do spalenia lub składowania na wysypiskach i przekształca je, dając im nowe życie. Zmniejsza jednocześnie ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji. Oferuje niezliczone korzyści drukarzom, pakowaczom i innym podmiotom działającym w sektorze etykiet, a także sprzyja środowisku. Odpady ze skrawków etykiet i matryc, są odzyskiwane z przeznaczeniem do przetworzenia na energię w papierniach UPM i wykorzystywane jako paliwo. Dzięki zaawansowanemu technologicznie procesowi, silikonowany papier podkładowy jest odzyskiwany i wysyłany do recyklingu w papierni UPM, który po przekształceniu w celulozę, stanie się nowym papierem.